Vedtekter

Vedtekter

Vedtatt den 13. februar 2007 1. Formål Sandvika Vel (tidligere Selskabet til Sandvikens Vel) er en forening til fremme av allmennyttige tiltak og trivselstiltak i…

Read Article →