Ditt Vel 2-10

Ditt Vel 2-10

Vi er med på fødselen av Lykkehaven i Løkkehaven, vi starter vår kamp mot turstien langs Engervannet og vi gratulerer Evje skole med nytt, flott nybygg på gammel tomt. Vi referer fra årsmøtet og presenterer nyvalgt styre for 2010. Vi presenterer Vårkosten og gratulerer kommunen med ny elvepromenade.

Ytterligere detaljer finner den interessert leser veed å klikke her!Ditt Vel -2-10