Ditt Vel 4-10

Ditt Vel 4-10

Ditt Vel er opptatt av å formidle informasjon om det kommende julemarked i Sandvika og en skrotinnsamling i desember organisert av vellet.  Som vanlig presenterer vi status på en rekke regulerings og byggesaker.

Ytterligere detaljer får interessert ved å lese videre her!Ditt Vel 4-10