Ditt Vel 2-11

Ditt Vel 2-11

I Ditt Vel 2-11 har vi følgende hovedsaker:

  • kommende 17. mai arrangement med program
  • den tradisjonelle, årlige Kvistinnsamlingen.

Vi er også opptatt av utviklingen i Sandvika på en rekke områder – spesielt ivrer vi for å få en ordning på trafikken i Jonsåsveien.

Er du interessert i flere detaljer, kan du lese Ditt Vel 2-11