Rik på historie

Rik på historie

Bærum kommune ved Regulering og Natur og Idrett har utgitt en meget interessant bok/hefte: Rik på historie – et riss av kulturhistorienes fysiske spor i…

Read Article →
Skui - Fra kutråkk til tunnelvei

Skui – Fra kutråkk til tunnelvei

Vellets æresmedlem og nylig avdøde arkitekt Knut Wøllo brukte store deler av sitt siste leveår på å legge siste hånd på sin fortellingen om Skuisamfunnet…

Read Article →
Fotgjengerbroen over Jongsåsveien - når kommer den?

Fotgjengerbroen over Jongsåsveien – når kommer den?

Kjørbo Vest er nå etablert som en integrert del av Sandvika by.  Det er dog et viktig, planlagt element som mangler, d.v.s. fotgjengerbroen over Jongsåsveien…

Read Article →
Oversikt over Hamangområdet

Langsiktig utvikling av Hamangområdet

Bærum kommune har i høst startet opp arbeidet med planlegging av Hamangområdet. I den anledning inviterte kommunen i november til et ”idéseminar for langsiktig utvikling…

Read Article →
Bærum kommune (logo)

Kommuneplanen 2013 – 2030; Planprogram – Høringsdokument for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

I følge kommunen skal Kommuneplanen ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte viktige mål og oppgaver for kommunen. Det…

Read Article →
Velkommen til Sandvika Vels nye hjemmeside

Velkommen til Sandvika Vels nye hjemmeside

Kjære leser av Sandvika Vels hjemmeside. Vi ønsker deg velkommen til vår nye hjemmeside som vi håper du finner er en klar forbedring fra vår…

Read Article →
Ditt Vel 4-12

Ditt Vel 4-12

Denne høsten skjer det mye i Sandvika. Trygdegården rives og Kunnskapssenteret skal bygges. Gågaten vil etter hvert bli åpnet for biltrafikk på de gåendes premisser,…

Read Article →
Kadettangen, Sandvika

Utvidelse av stranden på Kadettangen

I august i år ba Formannskapet rådmannen om å komme tilbake med nærmere redegjørelse vedrørende blant annet miljøkonsekvenser og alternative tilbud til badeglade innbyggere dersom en…

Read Article →
AsplanViak -- forslag til byutvikling i Sandvika høsten 2012

Parallelloppdrag – planlegging av Sandvika sentrum øst

Fra Bærum Kommune sakser vi i skrivende øyeblikk følgende: De to norske arkitekt­kontorene Asplan Viak og NSW og det danske selskapet Cobe, alle med flere…

Read Article →
Gågaten i Sandvika

Prøvekjøring i gågaten

På årsmøtet 14. mars 2013 vil Bærum Kommune orientere om siste utvikling i Sandivika Sentrum, deriblandt politiske vedtak som påvirker prøveprosjektet «Bilkjøring i Rådmann Halmrasts…

Read Article →
Gågaten i oktober 2012

Igangsetting av prøveprosjekt — kjøring i gågaten i Sandvika

Vi ser på kommunens hjemmeside at Formannskapet 10. oktober skal behandle et forslag fra Rådmannen. Fra tilgjengelig dokumentasjon noterer vi følgende interessante punkter: Gjennomføringen av…

Read Article →
Sandvika Vel grenser

Sandika Vel og Bærum Velforbund

Som de fleste vellene i Bærum er Sandvika Vel medlem i Bærum Velforbund og er representert i sistnevnte styre. Bærum Velforbund har inngått en avtale med…

Read Article →