Ditt Vel 1-12

Ditt Vel 1-12

Dette nummeret inneholder innkalling til årsmøtet i mars 2012 og årsrapporten for 2011.

Her kan du lese hele årsmeldingen for 2011 Ditt Vel 1-12