Jongsåsveien

Vellet har de siste flere årene vært opptatt av trafikkproblemene som har forverret seg de siste årene og som vil bli ytterligere forverret med ferdigstillelsen av Kjørbo Vest som får direkte utkjøring til Jongsåsveien.

Vellet har etter flere møter med kommunens avdelinger Plan og Vei og Trafikk og fått gjennomslag for sitt forslag om å etablere to kjørefelt fra ny rundkjøring i Jongsåsveien/ Brodtkorbsgt ned mot rund-kjøringen ved innkjøringen til tunnelen under Kjørbokollen. En slik løsning betyr at de som kommer fra Jongsåsveien og skal inn i Kjørbotunnelen ikke behøver å stå i kø med dem som skal inn i rundkjøringen mot Storsenteret.

Blu, 10.11.11