Løkkeåstunnelen

Statens Vegvesen har inngått kontrakt med entreprenørfirmaet Veidekke Entreprenør AS for bygging av Løkkeåstunnelen og Leif Larsens vei. Statens vegvesen er byggherre på vegne av Akershus fylkeskommune.

Følgende arbeider settes i gang i løpet av mai og i begynnelsen av juni:

  • Støttemur ved Skytterdalen
  • Adkomst til Skytterstien via Gamle Solbergvei

Flere relevante detaljer finner du her:
http://www.scribd.com/full/54198775?access_key=key-2viyu95rke475lris64

Prosjektet som ble kalkulert i 2006, vil koste kr 127 mill. mot opprinnelig budsjettert med kr 65 mill. Årsakene er dels prisstigning og dels prosjektomfang. Det foreligger nå en innstilling til fylkesutvalget i Akershus om å omdisponere midler fra andre prosjekter som så allikevel ikke lar seg realisere i 2011. Det betyr at Løkkeåstunnelen kan påregne anbudsprosess i november og anleggstart i mars 2011.

Saken ventes avgjort i fylkesutvalget i dag torsdag 16.september 2010.

Blu, 20.09.10