Alteranative løsninger for E18 gjennom Bærum

Alteranative løsninger for E18 gjennom Bærum

TestPlanleggingen av E18 har representert en utfordring for både Statens Veivesen og Bærum Kommune. Sandvika Vel har vært aktivt involvert under hele planleggingsprosessen, og da i nært samarbeid med Bærum Velforbund.

Rett før sommerferien 2012 noterte vi følgende utvikling som er gjenngitt på kommunens hjemmeside:

Nye løsninger for E18 gjennom Bærum er i ferd med å komme på plass.  Statens vegvesen tar sikte på å oversende forslag til kommunedelplan for ny E18 til Bærum kommune i løpet av høsten 2012. Kommunen vil da behandle planforslaget politisk og gjennomføre høring og offentlig ettersyn. Høringen vil sannsynligvis finne sted på nyåret 2013.

Her finner du 3 alternative løsninger som kommunen skal ta stilling til. Vi er glade for å kunne konstatere at alle presenterer løsning med tunnel under Sandvika!

Den store spenningen ligger i hvordan byggingen skal finansieres gjennom Oslo-pakke 3. Budstikka «fakta» (05.10.09) har følgende definisjon av Oslopakke 3:

  • Oslopakke 3 er plan for samferdsel, opprinnelig beregnet til over 59 millioner kroner i Oslo og Akershus
  • Planen omfatter vei og kollektivtransportprosjekter i perioden 2008-2027
  • Primær finansieringskilde er bompenger
  • Akershus- og Oslopolitikerne har blitt enige om at utbygginingen av E-18 vestover skal forseres i forhold til den opprinnelige planen
  • Oppstartingen skal skje i 2013 blant annet ved midler fra bompengeautomatene som kom i Bærum i fjor

Andre viktige prosjekter i Bærum er full satsing på Kolsåsbanen til Kolsås og utbygging av E-16 fra Sandvika til Vøyen.

Statens Vegvesens definisjon av Oslopakke 3 finner du her: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/oslopakke3