Sirkel av mennesker

Bli medlem og vær med å bestemme!

Sandvika Vel grenser

Som medlem i Sanvika Vel vil du delta i arbeidet med å bygge et godt nærmiljø, les mer om sakene her!

Bor du innenfor våre velgrenser og ønsker å være med å jobbe for gode løsninger sammen med andre i vellet, meld deg inn!

Du kan melde din interesse ved å sende en e-post til sandvikavel@gmail.org, eller ved å henvende deg til Sandvika Vel, Postboks 32, 1300 Sandvika. Du kan også ta kontakt via vellets hjemmeside (se registreringsform under) og/eller Facebook.

Individuelt medlemskap:      kr. 175 per husstand;          

Kollektivt medlemskap:        kr. 100 per husstand

Bedriftsmedlem:                      kr. 300 per bedrift

Innmelding

Vi sender deg giro til innbetaling av kontingent.