Fotgjengerbroen over Jongsåsveien - når kommer den?

Fotgjengerbroen over Jongsåsveien – når kommer den?

Kjørbo Vest er nå etablert som en integrert del av Sandvika by.  Det er dog et viktig, planlagt element som mangler, d.v.s. fotgjengerbroen over Jongsåsveien som skal knytte Kjørbo Vest til Storsenterområdet.   Da de flyttet inn i sine nye leiligheter var de lovet en fotgjenger bro fra anlegget over Jongsåsveien til fjellrabben på nordsiden av Kjørbokollen, en oppgave som er pålagt Kjørbo Vests entreprenør.  Beboerne er nå tvunget til å krysse Jongsåsveien og Johan Grauers gate på vegen mot Sandvika sentrum og Storsenteret. Dette gir forøvrig en vesentlig lengre  gåavstand for beboerne på Kjørbo Vest enn forventet. 

Kryssingen av Johan Grauers gate viser seg å representere en stor sikkerhetsrisiko da skiltingen av fotgjengerovergangen ikke er lett synlig for trafikken i høyre kjørebane som har to filer.  Trafikken i venstre fil kjører selv om trafikken i høyre fil har stoppet for fotgjengere, eller buss er stoppet på bussholdeplassen.  Saken er søkt illustrert ved hjelp av bildet.

På vegne av Kjørbo Vest etterlyser vellet nødvendige tiltak for å få broen på plass så snart som overhode mulig.  Vi etterlyser også tiltak for å forbedre kryssingen av Johan Grauers gate som vist på bildet, både på vegne av Kjørbo Vest inntil broen er på plass, og andre fotgjengere som bruker overgangen.

Vellet forfølger denne saken overfor kommunen

Her finner du vellets innspill til kommunen: trafikkforholdene.