Sandvika Vel (årsmøtelogo)

Sandvika Vels Årsmøte 14. mars 2013

Sandvika Vel (årsmøtelogo)Sandvika Vel holdt sitt årsmøte den 14. mars 2013.  Møtet var kombindert med et temamøte hvor utviklingen av Sandvika sto på agendaen.

En håndfull interesserte medlemmer hadde møtt frem til årsmøtet hvor årsrapport, regnskap, budsjett og valg ble gjennomgått uten problemer.

Kopi av undertegnet årsrapport finner du her: 2013-03-14 Arsmoteprotokoll Copy

Informasjon om det nye styret finner du under «om oss» på forsiden.

Etter årsmøtet var det et åpent møte med redegjørelse for den aktuelle utviklingen i Sandvika Sentrum.

Som innledere fikk vi høre Sven Wertebach, Optimo Prosjekt AS som orienterte om byggeprosjektet i Trygdegården som pågår og som vil være avsluttet i august 2014.

Deretter fortalte kommunens prosjektleder Roger Jensen om utvikling av planer for et kurs- og høyskolemiljø i disse lokalene.

Endelig fortalte kommunens spesialrådgiver Ellef Ruud om hva som for øvrig er aktuelle tiltak og planer i Sandvika.

Det var 30 tilhørere, og møtet varte til ca kl 21:30.

IMG_0605