Ditt Vel 3-13

Ditt Vel 3-13

Vedlagt vil du finne årets tredje utgave av velavisen Ditt Vel.  Den er levert til trykking og vil være å finne i Sandvikingers postkasser medio august. Den kanskje viktigste meldingen vi har denne gangen er å minne alle om at Sandvika også i år vil arrangere sin årlige Byfest, d.v.s. fra 29.08 – 1.09. I den sammenheng minner vi også våre lesere om at det er på tide å tenke på eventuell deltakelse i  og påmelding til Olabilløpet, som i år har fått en ny Olabilgeneral (med annen påmeldingsadresse enn tidligere).  Alle detaljer om Byfesten og Olabilløpet finner du på http://Sandvikabyfest.no

Det er også viktig å merke seg at vellet tenker å legge ned Ditt Vel fra 2014 og heller gå over til en kontinuerlig oppdatert hjemmeside. Vi vil sette pris på dine kommentarer til en slik tanke – kanskje du kan tenke deg å ta over ansvaret som redaktør? Snakk med en i styret dersom det er ting du lurer på i den sammenheng!

Ditt Vel -3-13 -korrekturlest