Løkkehaven

Løkkehaven

I Ditt Vel 4-13 som kommer ut i disse dager skriver vi bl.a.:

Det stedet i Sandvika som er blant dem som har bidratt positivt til liv og røre, underholdning og fest er etter vår mening Løkkehaven.  Her kan vi se tilbake på Byfestligheter, 17. mai feiringer, det ene 6.06. arrangement etter det andre, og ikke minst de populære Hjertefred ar­rangementer.  Den aldri hvilende EB i Huset Midt Imellom har fått hjelp av Sandvika­arkitekten Jon Meland og har presentert kommunen med forslag til en planlagt utvikling av Løkkkehaven. En respons er, så vidt vi forstår, uteblitt.  Vi er litt usikre på hvor og hos hvem dette forslaget ligger i dag.  Vi har sett forslaget og mener det er meget interessant og at det vil danne et godt grunnlag for en gjennomtenkt og brukervennlig utvikling av dette vakre stedet i Sandvika.

Det vil garantert være en rekke meninger og synsinger blant våre lesere når det gjelder den fremtidige utvikling av stedet.  Arkitekt Meland har laget en presentasjon som vises på lenken nedenfor.  Den har en rekke tanker og ideer om hvordan og til hva stedet kan utvikles.  Vi inviterer våre lesere til å komme med deres ideer og synspunkter som vi kan videreføre til EB og eventuelt kommunen dersom den viser seg interessert i å inkludere Løkkehaven i de fremtidige planer for Sandvika.  Bruk vår Facebook-side eller send oss en e-post.

Løkkehaven

 

1 flyfoto