Donato Gaspare Brambani stifter av Sandvika Vel

Donato Gaspare Brambani stifter av Sandvika Vel

Gaspare D. Brambani  Ridder av Wasa-ordenenDonato Gaspare (Caspar) ble født i Christiania (Oslo) i 1834.

Han kom til Sandvika i 1870 hvor han satte i gang en rekke industribe­drifter, og tok initiativet til dannelsen av Selskabet for Sandvikens Vel, senere Sandvika Vel.

Gasbare Brambani var en gründer og startet opp en rekke suksessrike industribedrifter med tilknytning til Sandvika.

Nærmere detaljer om ”Sandvikas far” finner du på denne lenken: 2013-05-21 Donato Gaspare Copy

Her finner du en kort Powerpoint presentasjon av Brambani som industriherre i Sandvika: Brambani

Den 19. mars 2013  ble  en «Brambani-minnesmerke-komité» oppnevnt i Bylivutvalget. Komiteen består av: Kari Langeland(eks.varaordfører), Morten Larsen (kst.medlem), Frøydis Bryhn Ross (A&B Historielag), Ina skarpodde (Bk kulturadministrasjonen), Hjalmar Aass (Sandvika Vel).

Komiteen skrev følgende i sin innstilling:

 Innstilling

Komitéen foreslår med dette at Bærum kommune inviterer 5 kunstnere til å innlevere forslag til minnesmerke over Sandvika-gründeren Donato Gaspare Brambani (1834 – 1906).Komitéen foreslår videre at den får fullmakt til å utpeke og invitere kunstnerne og gjennomføre bedømmelse, utpeke en vinner og tildele oppdrag, alt på kommunens vegne. Oppdraget skal være å utføre og reise et minnesmerke i naturlig størrelse i bronse over Sandvika-gründeren Donato Gaspare Brambani (1834-1906) komplett inkl. sokkel på angitt plass i Sandvika for en fast pris. Det skal forutsettes at grunnen er fast og frostfri, preparert av kommunen til underlag for monumentet. Komitéen antar at konkurransen kan avholdes i sommerhalvåret 2014 og at den utpekte kunstner vil kunne fullføre oppdraget i 2015. Samlet kostnad bør ikke overstige kr 1,1 million.

Sandvika, 16. desember 2013

Innstilling og begrunnelse ser du på følgende vedlegg: 2013-12-16 Brambani – Innstilling m m