Nytt Seniorsenter i Sandvika

Nytt Seniorsenter i Sandvika

Torsdag, den 23. januar 2014 ble det holdt møte i Kommunegården i Sandvika.

Til stede var Sven Erik Tholander fra Bærum kommune samt Torill Tysnes, Else Bakke, Else Marie Bratsberg og Hjalmar Aass fra Sandvika Vel.

Tholander presenterte seg med oppdrag for kommunens tilpasning av brukerstyring for de mindre seniorsentrene samt etablering av et brukerstyrt senter i Sandvika.

Deltagerne var kjent med kommunens vedtak om at det skal opprettes et seniorsenter i Sandvika med redusert tjenestetilbud, av typen treffsted. Detaljene i denne ordningen er under debatt og derfor under ny vurdering i kommunen.

Det foreligger ingen konkret plan for hvordan å utvikle etablissementet i Sandvika. Inntrykket er at flere ting må falle på plass før driften kan konkretisere seg.

Derimot kunne Tholander røpe at kommunen vurderer å tilby Kommunegårdens kantine­lokaler, de som hadde vært i bruk som Resaurant Oleo, til sambruk med kantinedrift for Kommun­egården.

Gruppen ble vist rundt i lokalene, der eiendomsavdelingens medarbeider Henrik Mette for­talte at en arkitekt er i arbeid, og at ombygging er satt i bestilling. Han sa at planen er å ha lokalene ferdig til i mai, en termin han ikke trodde helt på selv, kanskje til før sommerferien.

Vi ble på den måten stilt i utsikt å kunne komme i gang med seniorsenterdrift etter sommer­ferien.

Fordelen med dette lokalet er at her er kommunen i gang med kantinedrift med betjent kjøkken, også for flere formål enn kantinen, og seniorsenterkjøkken behøver derfor ikke bli noe problem. Baksiden er at kantinedrift vil måtte få en prioritet i lunsjtiden.

2lokaler som rommer mer enn 70 personer når det er aktuelt, og som dessuten kan brukes av deltagere som er utestengt fra Løkke gård fordi de der mangler heis til 2.etg. Garasje under Kommune­gården med heis opp er også en fordel.

Fra vellets side ble det sagt klart fra at vellets tillitsvalgte strever med å holde vellet i gang. Bratsberg og Bakke som er aktive i Forum 60+, kunne også fortelle om at en ukentlig møte­dag engasjerer en gruppe frivillige fullt. Det er underforstått at hva angår frivillige til drift av et nytt seniorsenter må de søkes rekruttert fra kategorien nye pensjonister. Stedet må etableres fra bunnen av.