Grunnlovens 200-års jubileum i Bærum

Grunnlovens 200-års jubileum i Bærum

Stortinget har laget et program for Grunnlovens 200-års jubileum – et jubileum som har som mål å for­midle kunnskap om grunnloven og betydningen for det norske folkestyret. Jubileet skal bidra til deltagelse og engasjement i demokratiet og legge til rette for folkefest i hele landet.

Fra Stortingets hjemmeside klipper vi følgende: Grunnloven er levende, dagsaktuell og avgjør­ende for Norges identitet og utvikling som liberalt demokrati. Skal Grunnloven fortsette å ha denne rollen, må den formidles på nytt til hver ny generasjon. De som vokser opp i Norge i dag må ta den til seg og gi den mening på egne premisser. Like mye som en feiring av fortiden bør jubileet være en investering for framtiden.

Grunnlovens 200-årsjubileum har derfor tre overordnede mål for feiringen:

  • Bygge mer kunnskap om Grunnloven og dens betydning.
  • Skape økt deltagelse og engasjement i demokratiske prosesser.
  • Være en bred og inkluderende folkefest i hele landet.

Detaljer om det nasjonale jubileum finner du på følgende lenke: https://www.stortinget.no/grunnloven200

Bærum kommune deltar i jubileumsfeiringen med sitt jubileumsprogram for å bidra til å styrke vår bevissthet om hva Grunnloven betyr i dag og hvilken rolle den skal spille i framtidens demokrati. Detaljer vedr. Bærum kommunes omfattende og spennende program finner du på lenkene i varierende detalj:

http://grunnlovsjubileetbaerum.no/

https://www.baerum.kommune.no/Documents/Administrasjon%20og%20st%c3%b8tte/Informasjonsavdelingen/Grunnlovsjubileet/V%c3%a5rprogrammet%20for%20Grunnlovsjubileet%20B%c3%a6rum%20for%20nett.pdf

Bildet er hentet fra Bærum kommunes hjemmeside og programhefte.