Sandvika Øst

Sandvika Øst

Kommunen jobber nå med planene for Sandvika øst og vi har fått tilgang til en presentasjon som viser noen tanker og planer rundt dette.

Nytt i denne informasjonen er tanker rundt kjøremønster, parkering og hvordan man løser området mellom byen og fjorden.

Hva syntes dere om planene?

Sandvika sentrum – info mars 15 pics