Områderegulering Sandvika Øst

Områderegulering Sandvika Øst

Sandvika Vel har sammen med styrene i boligsameiene Agneslund, Agneslund II, Engervannsveien 33 – 37, Løkkehaven og Victoriagården arbeidet for å få status for planene for regulering av Sandvika Øst, påvirke det videre arbeidet og vi har gitt klart uttrykk for hvilke kvaliteter vi mener nye Sandvika Øst må ha for å få et levende bysentrum.

Vellet har sammen med styreleder i Victoriagården hatt et møte med kommunens prosjektdirektør Johan Steffensen der vi fikk en orientering om hvordan kommunens planavdeling ser for seg nye Sandvika Øst. Vellet deltok på et møte med ordføreren, varaordfører samt Morten Skauge fra Høyre som Victoriagården hadde tatt initiativ til. Vi benyttet anledningen til på nytt å informere om hvilke kvaliteter vi ønsker at nye Sandvika Øst må få.

Vellet har sammen med Victoriagården og Løkkehaven hatt et innlegg i Budstikka sent i juli om denne saken og vi har sammen med de 5 sameiene nevnt ovenfor sendt et brev til kommunens plangruppe og sentrale politikere. Dette brevet kan du se her: Sandvika Vel innspill

Den videre fremdriften er at reguleringsplanen for nye Sandvika Øst vil komme til politisk behandling mot slutten av året. Vi vil følge med og arbeide for at de beslutningene som politikerne fatter er til innbyggernes beste.

Har du noen innspill på hva vi burde legge vekt på i vårt videre arbeid med reguleringsplanen for Sanvika Øst? Legg inn kommentar under!