Informasjons- og dialogmøte om Stor-Sandvika

Informasjons- og dialogmøte om Stor-Sandvika

Informasjons- og dialogmøte om Stor-Sandvika

Bærum kommune og Sandvika Vel inviterer til møte om Sandvika 28. oktober kl. 19.00-20.45 i Rådhuset (formannskassalen).

Tittelen på kommunaldirektør Arthur Wøhni sitt hovedinnlegg er «Sandvika – fra Industriveien til Lakseberget». Han vil også presentere reguleringsplanen for Sandvika øst. Prosjektdirektør Johan Steffensen gir en status for arbeidet med Sandvika øst.

Vi inviterer stemmer fra ulike miljøer i Sandvika-området til innlegg om blant annet om livet i gatene, kulturliv og perspektiver på Hamang, og sist men ikke minst innlegg fra Sandvika Vel.

Påmelding til Lisa.bang@baerum.kommune.no