Informasjon om felling og beskjæring av trær i Bærum Kommune

Informasjon om felling og beskjæring av trær i Bærum Kommune

Bærum Kommune har fått en del henvendelser fra både enkeltpersoner og borettslag angående felling og beskjæring av trær. I den forbindelse har de laget en liten brosjyre med informasjon som nå sendes ut via kommunens velforeninger.

Du kan lese brosjyren her: Felling og beskjæring av trær

Hensikten med brosjyren er å skape forståelse for trærnes viktige funksjon i omgivelsene våre, samt å gi informasjon om hvilke forhold som vurderes når det gjelder trefelling og beskjæring av kommunens trær.

Til slutt vil de gjerne minne om at det er viktig at det brukes kvalifiserte trepleiere i forbindelse med felling og beskjæring!