Minnesmerke i Sandvika over Caspar Donato Brambani

Minnesmerke i Sandvika over Caspar Donato Brambani

I 2007 ble Sandvika Vel og gårdeier­foreningen Sandvika By­utvikling enige om å foreslå at kommu­nen reiser et minnesmerke over Capar Donato Brambani.

Det ble etablert en komité med Knut Andersen (Helgerud), Alf Richard Bjercke og Hjalmar Aass.

Det reagerte kommunen på allerede i 2013, med opprettelse av en komité. Den består av (alfabetisk rekkefølge):

  • Kari Langeland, tidl.varaordfører
  • Morten Larsen, Sandvika-dedikert kommunepolitiker
  • Frøydis Bryhn Ross, leder i Asker og Bærum Historielag
  • Ina Skarpodde, kulturmedarbeider i kommuneadministrasjonen
  • Hjalmar Aass, representant for Sandvika Vel

Prosjektet ble innført i kommunens budsjett for 2015.

I 2. og 3.kvartal 2015 ble det gjennomført en konkurranse der 4 kunstnere ble invitert til å innlevere utkast.  Denne konkurransen ble bekostet av Sandvika Vel.

I oktober 2015 ble utkastene bedømt av en jury bestående av

  • Nina Sundbye, billedkunstner, kjent for Leif Juster foran Chat Noir og Per Aabel ved Nationaltheatret
  • Odin Øistad, billedkunstner, kjent for en rekke monumenter i Finnmark, f.eks Thorvald Stoltenberg i Kirkenes
  • Ingunn Stuvøy, kulturminnekonsulent i Bærum kommune, tidligere daglig leder i Bærum kunstforening, utpekt av kunstforeningen
  • samt Morten Larsen og Hjalmar Aass fra komitéen.

Fredag 30.oktober 2015 ble juryen enig om å foreslå at kommunen gir oppdrag til kunstneren Ellen Jacobsen, om å utføre minnesmerket over Donato Brambani i Sandvika. Og fredag 13.november 2015 undertegnet kommunen kontrakt med kunstneren. Vi regner derfor med at et minnesmerke kan bli reist tidlig i 2017.

P1050521. P1050537