Sandvika Vel (årsmøtelogo)

Årsmøte 2017

Sandvika Vel innkaller til Årsmøte mandag 6. mars. 2017, kl. 18:00 med påfølgende medlemsmøte kl. 19.15

Sted: Sandvika Seniorsenter i Kommunegården

Les innkallingen og årsberetningen her: 01 Ditt Vel 1-17