25.000 Innbyggere i Sandvika innen 15 år?

25.000 Innbyggere i Sandvika innen 15 år?

I forkant av årsmøtet inviterer Sandvika Vel til medlemsmøte onsdag 21. mars kl. 18.00, i Sandvika Seniorsenter.

Som en innledning til årsmøtet, er alle medlemmer invitert og velkomne til en gjennomgang av alt det spennende som skjer i Sandvika akkurat nå – og i årene fremover.

Kom og hør status vedrørende aktuelle prosjekter i Sandvika som Kadettangen, Elvebredden, Elias Smiths vei, Andenesprosjektene, Lakseberget, mm. Hva er siste nytt rundt Hamang og Industriveien, og blir det ny skole på Bjørnegård? Møt opp og hør prosjektdirektør Johan Steffensen fra kommunenlede oss gjennom en times spennende og høyaktuell utredning om planene i Sandvika.

Vel møtt!