Bli medlem

Vi både ønsker deg og trenger deg som medlem i Sandvika Vel, enten det er som individuell, kollektiv eller bedriftsmedlem. Dette er fordi forskjellige meninger og opp­­­fatninger betyr verdifulle innspill til vellets arbeid.

Alle som er bosatt eller har arbeid i Vellets område betrakter vi som medlemmer av vellet, enten det betales medlemskontingent eller ikke.

Vi har flere borettslag og boligsameier som medlemmer, men vi skulle gjerne ha flere. Vi ser for eksempel at vi har begrenset deltakelse fra Hamangområdet. Boligsameiene er viktige for vellets arbeid og for sameienes beboere. Det gir vellet større tyngde overfor kommunen når vellet ønsker å bli hørt i en viktig sak.

Representanter fra sameier og borettslag som er medlemmer, er valgbare som styremedlemmer og får, om ønskelig, en observatørrolle i vellets styremøter.

Om du lurer på om du bor i Sandvika Vel sjekk ut velgrensene.

Kontingenten per år

  • Individuelt medlemskap: kr 175,- per husstand
  • Kollektivt medlemskap: kr 100,- per husstand
  • Bedriftsmedlem: kr 300,- per bedrift

Vellets bankkontonummer er 1627.18.08988

Innmelding

Fyll ut skjemaet under og send inn for å søke om å bli medlem:

Vi sender deg giro til innbetaling av kontingent.