Annonseringen som vi så den i Jongsveien for et par år tilbake

Kjørbo Magasinleir – Kjørbo Vest

Kjørbo Allé Fra kommunens hjemmeside leste vi i sin tid at «Formannskapet i Bærum kommune har i møte 13.02.08 godkjent utbyggingsavtale med Sandvika Boligutvikling KS for…

Read Article →
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Planen har vært utlagt til høring og her finner du vellets uttalelse : http://www.scribd.com/full/20904493?access_key=key-xc8lk22umopvl8w7ymv

Read Article →
By- og stedsutvikling i Sandvika

By- og stedsutvikling i Sandvika

Formannskapet fattet følgende vedtak i møte 3.2.2010; Planlegging for prosjektene langs Sandvikselva og rundt Sandvika stasjon igangsettes. Av investeringsposten til by- og stedsutvikling øremerkes årlig…

Read Article →
Ditt Vel 3-12

Ditt Vel 3-12

Vi inviterer til Sandvikingers syn på kommunens forslag til forandring på skjenketider i Sandvika. Vi har en detaljert beskrivelse av regulerings- og byggesaker i Sandvika….

Read Article →
Flyfoto av utbyggingen i Elias Smiths vei

Elias Smiths vei 14-26 – Detaljregulering

Siden nedenstående ble skrevet skrev vi følgende i Ditt Vel 2-13: Planutvalget be­handlet for 2. gang detaljregulering 11.04.13og fremlagte forslag ble vedtatt. For­slaget legger til…

Read Article →
Ditt Vel 1-12

Ditt Vel 1-12

Dette nummeret inneholder innkalling til årsmøtet i mars 2012 og årsrapporten for 2011. Her kan du lese hele årsmeldingen for 2011 Ditt Vel 1-12

Read Article →
Sandvika Sentrum - Forslag til Planprogram

Sandvika Sentrum – Forslag til Planprogram

I januar i år skrev vi følgende: Kommunen presenterte i november i fjor sitt «Forslag til Planprogram» for områderegulering for Sandvika Sentrum.  Forslaget finner du…

Read Article →
Ditt Vel 4-11

Ditt Vel 4-11

Her er vi opptatt av å presentere saker og ting som er Sandvika aktuelt for årstiden. Det gjelder spesielt å minne om det kommende, tradisjonelle…

Read Article →
Ditt Vel 3-11

Ditt Vel 3-11

I Ditt Vel 3-11 minner vi våre lesere om det kommende Julemarkedet i Sandvika og vi beskriver Rosetoget i Løkkehaven som minne om 22. juli…

Read Article →
Ditt Vel 3-11

Ditt Vel 3-11

I Ditt Vel 3-11 er vi spesielt opptatt av Rosetoget ifm minne om 22. juli og å minne våre lesere om den kommende, tradisjonelle Sandvika…

Read Article →
Bjørnegårdsvingen 11-13

Bjørnegårdsvingen 11-13

Reguleringsplanarbeid ble igangsatt ved årsskiftet 2009/2010. Følgende ble vedtatt at Plan og miljø ultimo mai 2011: Detaljregulering for Bjørnegårdsvingen 11 – 13 fremmes ikke da…

Read Article →