Ditt Vel 1-12

Ditt Vel 1-12

Dette nummeret inneholder innkalling til årsmøtet i mars 2012 og årsrapporten for 2011. Her kan du lese hele årsmeldingen for 2011 Ditt Vel 1-12

Read Article →
Sandvika Sentrum - Forslag til Planprogram

Sandvika Sentrum – Forslag til Planprogram

I januar i år skrev vi følgende: Kommunen presenterte i november i fjor sitt «Forslag til Planprogram» for områderegulering for Sandvika Sentrum.  Forslaget finner du…

Read Article →
Ditt Vel 4-11

Ditt Vel 4-11

Her er vi opptatt av å presentere saker og ting som er Sandvika aktuelt for årstiden. Det gjelder spesielt å minne om det kommende, tradisjonelle…

Read Article →
Ditt Vel 3-11

Ditt Vel 3-11

I Ditt Vel 3-11 minner vi våre lesere om det kommende Julemarkedet i Sandvika og vi beskriver Rosetoget i Løkkehaven som minne om 22. juli…

Read Article →
Ditt Vel 3-11

Ditt Vel 3-11

I Ditt Vel 3-11 er vi spesielt opptatt av Rosetoget ifm minne om 22. juli og å minne våre lesere om den kommende, tradisjonelle Sandvika…

Read Article →
Bjørnegårdsvingen 11-13

Bjørnegårdsvingen 11-13

Reguleringsplanarbeid ble igangsatt ved årsskiftet 2009/2010. Følgende ble vedtatt at Plan og miljø ultimo mai 2011: Detaljregulering for Bjørnegårdsvingen 11 – 13 fremmes ikke da…

Read Article →
Ditt Vel 2-11

Ditt Vel 2-11

I Ditt Vel 2-11 har vi følgende hovedsaker: kommende 17. mai arrangement med program den tradisjonelle, årlige Kvistinnsamlingen. Vi er også opptatt av utviklingen i…

Read Article →
Sandvika (kart)

Reguleringsplan Kjørbo, Sandvika – Wøyen

I februar 2011 presenterte Statens Vegvesen to alternative reguleringsplaner til kommunen for veistrekningen Sandvika – Wøyen. Alternativ 1 har en rundkjøring ved nordenden av Kjørbotunnelen,…

Read Article →
Ditt Vel 1-11

Ditt Vel 1-11

Ditt Vel 1 er innkalling til årsmøte 2011 og styrets årsrapport for 2010. Alle detaljer finner du hvis du hvis du klikker her!Ditt Vel 1-11

Read Article →
Ditt Vel 4-10

Ditt Vel 4-10

Ditt Vel er opptatt av å formidle informasjon om det kommende julemarked i Sandvika og en skrotinnsamling i desember organisert av vellet.  Som vanlig presenterer…

Read Article →
Ditt Vel 4-10

Ditt Vel 4-10

I Ditt Vel er vi opptatt av  å informere våre lesere om kommende skrotinnsamling ogrgan isert av Sandvika Vel og  Julemarkedet hvor vellet også er involvert….

Read Article →
Ditt Vel 3-10

Ditt Vel 3-10

Ditt Vel 3-10 orienterer sine lesere om en rekke tiltak i Sandvika.  Vi er spesielt opptatt av utviklingen av vestsiden av Sandvika elven.  Her begynner…

Read Article →