Navn på broer i Sandvika

Navn på broer i Sandvika

Sandvikselven danner et naturlig midtpunkt i Sandvika by der den bukter seg gjennom Sandvika Vels område. Den danner et elveløp som våre byplanleggere vil måtte…

Read Article →
Grunnlovens 200-års jubileum i Bærum

Grunnlovens 200-års jubileum i Bærum

Stortinget har laget et program for Grunnlovens 200-års jubileum – et jubileum som har som mål å for­midle kunnskap om grunnloven og betydningen for det…

Read Article →
Områderegulering for Sandvika øst

Områderegulering for Sandvika øst

Sandvika Vel har med glede notert at gårdeiere og kommunen har gått sammen og produsert en langsiktig plan for den videre utvikling av Sandvika sentrum…

Read Article →
Bærum kommune (logo)

Viktig informasjon til alle Sandvikinger

Bærum Velforbund har hatt et møte med administrasjonen i Bærum kommune.  To viktige tema var bl.a. Krav om framkommelighet for å kunne hente søppelsekker hos…

Read Article →
22. juli - minnesmerket  på Kjørbo

22. juli – minnesmerket på Kjørbo

Som vi ga uttrykk for i siste nummer av Ditt Vel (2-13) har vi vært lite fornøyd med måten kommunen har tatt vare på minnesmerkets…

Read Article →
Bærum kommune (logo)

Dumping av hageavfall

Bærum kommune ser alvorlig på at stadig flere dumper hageavfall ulovlig i kommunens friområder.  Dumping av hageavfall blir sett på som forsøpling og er ulovelig…

Read Article →