Ditt Vel 2-17

Ditt Vel 2-17

Ditt Vel 2-17 har nok allerede nådd de fleste postkasser i vellet, men om du ikke er blant de heldige så kan du lese det…

Read Article →
Sandvika Vel (årsmøtelogo)

Årsmøte 2017

Sandvika Vel innkaller til Årsmøte mandag 6. mars. 2017, kl. 18:00 med påfølgende medlemsmøte kl. 19.15 Sted: Sandvika Seniorsenter i Kommunegården Les innkallingen og årsberetningen…

Read Article →
Sandvika Vel (årsmøtelogo)

Årsmøte Sandvika Vel

I dag (mandag 29. Februar) er det årsmøte i Sandvika vel. Legg turen til Kommunegården kl. 18.00 og møt bla. Varaordfører Ole-Kristian Udnes som vil snakke om…

Read Article →
Ditt Vel 2-15

Ditt Vel 2-15

Vi kan med stor glede informere at Ditt Vel nå er tilbake i produksjon! Ditt Vel 2-15 lir snart å finne i din postkasse, men…

Read Article →
NB!  Våraksjonen Uke 17 – 2014   NB!

NB! Våraksjonen Uke 17 – 2014 NB!

Vellet vil også i år sørge for at dets medlemmer kostnadsfritt får anled­ning til å levere hageavfall (kvist, gress og løv) til en kom­primatorbil.  Innhentingen…

Read Article →
Ditt Vel 4-13

Ditt Vel 4-13

Tiden er nå inne for et nytt Ditt Vel, d.v.s. Ditt Vel 4-13.  Den blir snart å finne i din postkasse, men du kan tjuvtitte…

Read Article →
Ditt Vel 3-13

Ditt Vel 3-13

Vedlagt vil du finne årets tredje utgave av velavisen Ditt Vel.  Den er levert til trykking og vil være å finne i Sandvikingers postkasser medio…

Read Article →
Ditt Vel 2-2013

Ditt Vel 2-2013

Vi har nå gleden av å meddele at vi nå er i ferd med å sende ut årets andre utgave av vår velavis – Ditt…

Read Article →
Ditt Vel 1-13

Ditt Vel 1-13

Ditt Vel er tradisjonen tro en innkalling til årsmøtet 2013 og en årsmelding for 2012 som blir presentert i årsmøtet. Ditt Vel 1-aarsberetning 2012 –

Read Article →
Ditt Vel 4-12

Ditt Vel 4-12

Denne høsten skjer det mye i Sandvika. Trygdegården rives og Kunnskapssenteret skal bygges. Gågaten vil etter hvert bli åpnet for biltrafikk på de gåendes premisser,…

Read Article →