Ditt Vel 1-13

Ditt Vel 1-13

Ditt Vel er tradisjonen tro en innkalling til årsmøtet 2013 og en årsmelding for 2012 som blir presentert i årsmøtet. Ditt Vel 1-aarsberetning 2012 –

Read Article →
Ditt Vel 4-12

Ditt Vel 4-12

Denne høsten skjer det mye i Sandvika. Trygdegården rives og Kunnskapssenteret skal bygges. Gågaten vil etter hvert bli åpnet for biltrafikk på de gåendes premisser,…

Read Article →
Ditt Vel 3-12

Ditt Vel 3-12

Vi inviterer til Sandvikingers syn på kommunens forslag til forandring på skjenketider i Sandvika. Vi har en detaljert beskrivelse av regulerings- og byggesaker i Sandvika….

Read Article →
Ditt Vel 1-12

Ditt Vel 1-12

Dette nummeret inneholder innkalling til årsmøtet i mars 2012 og årsrapporten for 2011. Her kan du lese hele årsmeldingen for 2011 Ditt Vel 1-12

Read Article →
Ditt Vel 4-11

Ditt Vel 4-11

Her er vi opptatt av å presentere saker og ting som er Sandvika aktuelt for årstiden. Det gjelder spesielt å minne om det kommende, tradisjonelle…

Read Article →
Ditt Vel 3-11

Ditt Vel 3-11

I Ditt Vel 3-11 minner vi våre lesere om det kommende Julemarkedet i Sandvika og vi beskriver Rosetoget i Løkkehaven som minne om 22. juli…

Read Article →
Ditt Vel 3-11

Ditt Vel 3-11

I Ditt Vel 3-11 er vi spesielt opptatt av Rosetoget ifm minne om 22. juli og å minne våre lesere om den kommende, tradisjonelle Sandvika…

Read Article →
Ditt Vel 2-11

Ditt Vel 2-11

I Ditt Vel 2-11 har vi følgende hovedsaker: kommende 17. mai arrangement med program den tradisjonelle, årlige Kvistinnsamlingen. Vi er også opptatt av utviklingen i…

Read Article →
Ditt Vel 1-11

Ditt Vel 1-11

Ditt Vel 1 er innkalling til årsmøte 2011 og styrets årsrapport for 2010. Alle detaljer finner du hvis du hvis du klikker her!Ditt Vel 1-11

Read Article →
Ditt Vel 4-10

Ditt Vel 4-10

Ditt Vel er opptatt av å formidle informasjon om det kommende julemarked i Sandvika og en skrotinnsamling i desember organisert av vellet.  Som vanlig presenterer…

Read Article →