URPREMIERE! HISTORISK SPEL OM SANDVIKA

URPREMIERE! HISTORISK SPEL OM SANDVIKA

«BRAMBANI – MANNEN SOM SKAPTE SANDVIKA» hadde urpremiere igår, 7. august kl. 19.30 på byscenen i Sandvika. Ytterligere 9 forestillinger spilles 8. 9. 10. 11. 12. +…

Read Article →
Historien om en brevkasse

Historien om en brevkasse

Dette er historien om Posten i Sandvika. En viktig samfunnsinstitusjon, sentralt plassert i mange år. Så ble lokalene der Posten holdt til, kondemnert og Posten…

Read Article →
Vestre Bærum Prestegård -- skilting av historisk bygning

Blått skilt på verneverdige bygninger i Sandvika

I Ditt Vel 4-11 skrev vi følgende: Vellet har i samarbeid med kommunen identifisert tre verneverdige bygg, d.v.s.: Garver Swanes hus (Løkketangen 1); A/S Sandvika…

Read Article →
Rik på historie

Rik på historie

Bærum kommune ved Regulering og Natur og Idrett har utgitt en meget interessant bok/hefte: Rik på historie – et riss av kulturhistorienes fysiske spor i…

Read Article →
Skui - Fra kutråkk til tunnelvei

Skui – Fra kutråkk til tunnelvei

Vellets æresmedlem og nylig avdøde arkitekt Knut Wøllo brukte store deler av sitt siste leveår på å legge siste hånd på sin fortellingen om Skuisamfunnet…

Read Article →
Jongsåsveien

Jongsåsveien

Vellet har de siste flere årene vært opptatt av trafikkproblemene som har forverret seg de siste årene og som vil bli ytterligere forverret med ferdigstillelsen…

Read Article →
Jernbanestasjonen/kollektivterminalen

Jernbanestasjonen/kollektivterminalen

Vellet har etterlyst resultater i planleggingsarbeidet og har forstått at det går relativt tregt.  Det siste møtet i styringsgruppen var 16. september i fjor, men…

Read Article →
Tursti langs Engervannet

Tursti langs Engervannet

Dette er en av våre trofaste gjengangere. Når dette leses er anleggsarbeidet godt i gang og vi må bare konstatere at vi ikke har lykkes…

Read Article →
Vannbruksplan for Øverlandselva med Engervannet

Vannbruksplan for Øverlandselva med Engervannet

Sandvika Vel har tidligere (2006) fått til høring reguleringsplanen for anlegget av Turstien og har levert inn en høringsuttalelse, hvor vi var negative til anlegget….

Read Article →
Tursti langs Engervannet

Tursti langs Engervannet utsatt til neste år

Vi har forsåvidt slått oss til ro med at turstien vil bli bygget, men vi kan lese i Budstikka at byggearbeidet, av flere grunner, er…

Read Article →
Løkkeåstunnelen

Løkkeåstunnelen

Statens Vegvesen har inngått kontrakt med entreprenørfirmaet Veidekke Entreprenør AS for bygging av Løkkeåstunnelen og Leif Larsens vei. Statens vegvesen er byggherre på vegne av…

Read Article →
Løkkåstunnelen i Sandvika startes i 2011

Løkkåstunnelen i Sandvika startes i 2011

Fra Akershus Fylkeskommunes hjemmeside har vi sakset følgende: Fylkesutvalget vedtok at Løkkåstunnelen skal gjennomføres etter opprinnelig framdriftsplan, med forventet anleggstart i mars 2011. Arbeidet med…

Read Article →