Forslag til reguleringsplan for E16 Sandvika

Forslag til reguleringsplan for E16 Sandvika

Informasjon fra Statens Veivesen i november 2010 opplyser følgende: Vi er i ferd med å avslutte arbeidet med forslag til reguleringsplan for E16 Sandvika –…

Read Article →
Sandvika (kart)

Reguleringsplan Kjørbo, Sandvika – Wøyen

I februar 2011 presenterte Statens Vegvesen to alternative reguleringsplaner til kommunen for veistrekningen Sandvika – Wøyen. Alternativ 1 har en rundkjøring ved nordenden av Kjørbotunnelen,…

Read Article →