Sandvika Øst

Sandvika Øst

Kommunen jobber nå med planene for Sandvika øst og vi har fått tilgang til en presentasjon som viser noen tanker og planer rundt dette. Nytt…

Read Article →
E16 Sandvika – Wøyen

E16 Sandvika – Wøyen

Statens Vegvesen er godt i gang med forberedende arbeider for byggingen av ny trase for E16 mellom Sandvika (Kjørbokrysset ) og Wøyenenga.  En strekning på…

Read Article →
Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel

Bærum kommune har utarbeidet forslag til ny arealdel til kommuneplanen for perioden 2015 – 2030. Planforslaget er nå lagt ut til høring med høringsfrist 15….

Read Article →
Kommunedelplan og konsekvensutredning ny E18

Kommunedelplan og konsekvensutredning ny E18

Primo september 2013 skrev vi nedenstående: Fra kommunens hjemmeside ( https://www.baerum.kommune.no/e18) har vi sakset følgende: Statens vegvesen har i samarbeid med Bærum kommune utarbeidet forslag til kommunedelplan…

Read Article →
Prøveprosjekt, kjøring i Gågaten

Prøveprosjekt, kjøring i Gågaten

De fleste har vel forsonet seg med at det nå gjennomføres en 2-årig forsøksordning med kjøring i Rådmann Halmrasts vei eller Gågaten, som den vel…

Read Article →
Bærum kommune (logo)

Kommuneplanen 2013-2030; Samfundsdelen med arealstrategi

Bærum kommune fattet 13 mars 2013 vedtak om at forslag til revisjon av kommuneplanens samfunndsdel med arealstrategier skal legges ut på høring. samfunnsdelen omfatter temaene…

Read Article →
Kommunedelplan for E-18 gjennom Bærum

Kommunedelplan for E-18 gjennom Bærum

Mandag 11. mars inviterer Statens Vegvesen Bærum Velforbunds kontaktgruppe Vest til orienteringsmøte om sitt kommunedelplan-forslag for E18 gjennom Bærum.  Vi synes således å være på oppløpssiden hvor målet er…

Read Article →
Oversikt over Hamangområdet

Langsiktig utvikling av Hamangområdet

Bærum kommune har i høst startet opp arbeidet med planlegging av Hamangområdet. I den anledning inviterte kommunen i november til et ”idéseminar for langsiktig utvikling…

Read Article →
Bærum kommune (logo)

Kommuneplanen 2013 – 2030; Planprogram – Høringsdokument for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

I følge kommunen skal Kommuneplanen ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte viktige mål og oppgaver for kommunen. Det…

Read Article →
Kadettangen, Sandvika

Utvidelse av stranden på Kadettangen

I august i år ba Formannskapet rådmannen om å komme tilbake med nærmere redegjørelse vedrørende blant annet miljøkonsekvenser og alternative tilbud til badeglade innbyggere dersom en…

Read Article →
AsplanViak -- forslag til byutvikling i Sandvika høsten 2012

Parallelloppdrag – planlegging av Sandvika sentrum øst

Fra Bærum Kommune sakser vi i skrivende øyeblikk følgende: De to norske arkitekt­kontorene Asplan Viak og NSW og det danske selskapet Cobe, alle med flere…

Read Article →
Gågaten i Sandvika

Prøvekjøring i gågaten

På årsmøtet 14. mars 2013 vil Bærum Kommune orientere om siste utvikling i Sandivika Sentrum, deriblandt politiske vedtak som påvirker prøveprosjektet «Bilkjøring i Rådmann Halmrasts…

Read Article →