Kadettangen, Sandvika

Utvidelse av stranden på Kadettangen

I august i år ba Formannskapet rådmannen om å komme tilbake med nærmere redegjørelse vedrørende blant annet miljøkonsekvenser og alternative tilbud til badeglade innbyggere dersom en…

Read Article →
AsplanViak -- forslag til byutvikling i Sandvika høsten 2012

Parallelloppdrag – planlegging av Sandvika sentrum øst

Fra Bærum Kommune sakser vi i skrivende øyeblikk følgende: De to norske arkitekt­kontorene Asplan Viak og NSW og det danske selskapet Cobe, alle med flere…

Read Article →
Gågaten i Sandvika

Prøvekjøring i gågaten

På årsmøtet 14. mars 2013 vil Bærum Kommune orientere om siste utvikling i Sandivika Sentrum, deriblandt politiske vedtak som påvirker prøveprosjektet «Bilkjøring i Rådmann Halmrasts…

Read Article →
Gågaten i oktober 2012

Igangsetting av prøveprosjekt — kjøring i gågaten i Sandvika

Vi ser på kommunens hjemmeside at Formannskapet 10. oktober skal behandle et forslag fra Rådmannen. Fra tilgjengelig dokumentasjon noterer vi følgende interessante punkter: Gjennomføringen av…

Read Article →
Prøveprosjekt – kjøring i Gågaten

Prøveprosjekt – kjøring i Gågaten

Gårdeiere i Sandvika Sentrum og Sentrumsforeningen presenterte senhøstes 2011 et prosjektforslag kommunen. Forslaget finner du på følgende lenke: (LEGGES INN SENERE) Basert på prosjektforslaget presenterte…

Read Article →
Reguleringsplan Kjørbo - Wøyen

Reguleringsplan Kjørbo – Wøyen

I februar 2011presenterte Statens Vegvesen to alternative reguleringsplaner til kommunen for veistrekningen Sandvika – Wøyen (se nedenfor). Alternativ 1 har en rundkjøring ved nordenden av…

Read Article →
Alteranative løsninger for E18 gjennom Bærum

Alteranative løsninger for E18 gjennom Bærum

Planleggingen av E18 har representert en utfordring for både Statens Veivesen og Bærum Kommune. Sandvika Vel har vært aktivt involvert under hele planleggingsprosessen, og da…

Read Article →
Forslag til reguleringsplan for E16 Sandvika

Forslag til reguleringsplan for E16 Sandvika

Informasjon fra Statens Veivesen i november 2010 opplyser følgende: Vi er i ferd med å avslutte arbeidet med forslag til reguleringsplan for E16 Sandvika –…

Read Article →
Terminalen rolle og funksjon i et fremtidig Sandvika

Terminalen rolle og funksjon i et fremtidig Sandvika

Vi ser det som uhyre viktig at arbeidet med terminalen blir sett i sammenheng med reguleringen av Sandvika Sentrum. Vi har derfor notert med glede…

Read Article →
Strandpromenaden Sandvika (foto: Karl Braanaas)

Elvepromenaden

Norconsult har det siste halve året arbeidet frem et forslag til videreføring av elvepromenaden fra Rig­mor­­kaia og nordover til Løkkehaven.  Forprosjektet har levekårsutvalget tatt til…

Read Article →
Reguleringsplan for 7/25 Sandviksveien 147 og 7/26 Anthon Walles vei 34 A

Reguleringsplan for 7/25 Sandviksveien 147 og 7/26 Anthon Walles vei 34 A

En reguleringsplan bel presentert for høring i september 2009. Vellets høringsuttalelse finner du her: http://www.scribd.com/full/20646413?access_key=key-1q9hv2tjbnysaavgu782 I august forkastet kommunestyret de fremlagte planer og saken ble…

Read Article →
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Planen har vært utlagt til høring og her finner du vellets uttalelse : http://www.scribd.com/full/20904493?access_key=key-xc8lk22umopvl8w7ymv

Read Article →