By- og stedsutvikling i Sandvika

By- og stedsutvikling i Sandvika

Formannskapet fattet følgende vedtak i møte 3.2.2010; Planlegging for prosjektene langs Sandvikselva og rundt Sandvika stasjon igangsettes. Av investeringsposten til by- og stedsutvikling øremerkes årlig…

Read Article →
Flyfoto av utbyggingen i Elias Smiths vei

Elias Smiths vei 14-26 – Detaljregulering

Siden nedenstående ble skrevet skrev vi følgende i Ditt Vel 2-13: Planutvalget be­handlet for 2. gang detaljregulering 11.04.13og fremlagte forslag ble vedtatt. For­slaget legger til…

Read Article →
Sandvika Sentrum - Forslag til Planprogram

Sandvika Sentrum – Forslag til Planprogram

I januar i år skrev vi følgende: Kommunen presenterte i november i fjor sitt «Forslag til Planprogram» for områderegulering for Sandvika Sentrum.  Forslaget finner du…

Read Article →
Bjørnegårdsvingen 11-13

Bjørnegårdsvingen 11-13

Reguleringsplanarbeid ble igangsatt ved årsskiftet 2009/2010. Følgende ble vedtatt at Plan og miljø ultimo mai 2011: Detaljregulering for Bjørnegårdsvingen 11 – 13 fremmes ikke da…

Read Article →
Sandvika (kart)

Reguleringsplan Kjørbo, Sandvika – Wøyen

I februar 2011 presenterte Statens Vegvesen to alternative reguleringsplaner til kommunen for veistrekningen Sandvika – Wøyen. Alternativ 1 har en rundkjøring ved nordenden av Kjørbotunnelen,…

Read Article →