Gågaten i oktober 2012

Igangsetting av prøveprosjekt — kjøring i gågaten i Sandvika

Vi ser på kommunens hjemmeside at Formannskapet 10. oktober skal behandle et forslag fra Rådmannen. Fra tilgjengelig dokumentasjon noterer vi følgende interessante punkter: Gjennomføringen av…

Read Article →
Prøveprosjekt – kjøring i Gågaten

Prøveprosjekt – kjøring i Gågaten

Gårdeiere i Sandvika Sentrum og Sentrumsforeningen presenterte senhøstes 2011 et prosjektforslag kommunen. Forslaget finner du på følgende lenke: (LEGGES INN SENERE) Basert på prosjektforslaget presenterte…

Read Article →
Reguleringsplan Kjørbo - Wøyen

Reguleringsplan Kjørbo – Wøyen

I februar 2011presenterte Statens Vegvesen to alternative reguleringsplaner til kommunen for veistrekningen Sandvika – Wøyen (se nedenfor). Alternativ 1 har en rundkjøring ved nordenden av…

Read Article →
Alteranative løsninger for E18 gjennom Bærum

Alteranative løsninger for E18 gjennom Bærum

Planleggingen av E18 har representert en utfordring for både Statens Veivesen og Bærum Kommune. Sandvika Vel har vært aktivt involvert under hele planleggingsprosessen, og da…

Read Article →
Forslag til reguleringsplan for E16 Sandvika

Forslag til reguleringsplan for E16 Sandvika

Informasjon fra Statens Veivesen i november 2010 opplyser følgende: Vi er i ferd med å avslutte arbeidet med forslag til reguleringsplan for E16 Sandvika –…

Read Article →
Terminalen rolle og funksjon i et fremtidig Sandvika

Terminalen rolle og funksjon i et fremtidig Sandvika

Vi ser det som uhyre viktig at arbeidet med terminalen blir sett i sammenheng med reguleringen av Sandvika Sentrum. Vi har derfor notert med glede…

Read Article →
Strandpromenaden Sandvika (foto: Karl Braanaas)

Elvepromenaden

Norconsult har det siste halve året arbeidet frem et forslag til videreføring av elvepromenaden fra Rig­mor­­kaia og nordover til Løkkehaven.  Forprosjektet har levekårsutvalget tatt til…

Read Article →
Reguleringsplan for 7/25 Sandviksveien 147 og 7/26 Anthon Walles vei 34 A

Reguleringsplan for 7/25 Sandviksveien 147 og 7/26 Anthon Walles vei 34 A

En reguleringsplan bel presentert for høring i september 2009. Vellets høringsuttalelse finner du her: http://www.scribd.com/full/20646413?access_key=key-1q9hv2tjbnysaavgu782 I august forkastet kommunestyret de fremlagte planer og saken ble…

Read Article →
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Planen har vært utlagt til høring og her finner du vellets uttalelse : http://www.scribd.com/full/20904493?access_key=key-xc8lk22umopvl8w7ymv

Read Article →
By- og stedsutvikling i Sandvika

By- og stedsutvikling i Sandvika

Formannskapet fattet følgende vedtak i møte 3.2.2010; Planlegging for prosjektene langs Sandvikselva og rundt Sandvika stasjon igangsettes. Av investeringsposten til by- og stedsutvikling øremerkes årlig…

Read Article →
Flyfoto av utbyggingen i Elias Smiths vei

Elias Smiths vei 14-26 – Detaljregulering

Siden nedenstående ble skrevet skrev vi følgende i Ditt Vel 2-13: Planutvalget be­handlet for 2. gang detaljregulering 11.04.13og fremlagte forslag ble vedtatt. For­slaget legger til…

Read Article →
Sandvika Sentrum - Forslag til Planprogram

Sandvika Sentrum – Forslag til Planprogram

I januar i år skrev vi følgende: Kommunen presenterte i november i fjor sitt «Forslag til Planprogram» for områderegulering for Sandvika Sentrum.  Forslaget finner du…

Read Article →