Kommunedelplaner og reguleringer

Sandvika går en spennende tid i møte når det gjelder fremtidig utvikling. De store sakene, hvor vi på en eller annen møte har vært involvert eller ønsker å involvere oss i tiden som kommer, er beskrevet nedenfor, som følger:

 • Sandvika Sentrum med Prøveprosjekt, kjøring i Rådm. Halmrasts vei og parkeringshus under Rådhusparken som det mest sentrale
 • Den fremtidige utbygging av E18 — i tunnel under Sandvika eller ikke
 • E16 i tunnel fra Kjørbokrysset, under Kjørbokollen og frem til Bærumsveien
 • Trafikkforbedring i Jongsåsveien
 • Planlegging av ny Jernbanestasjon/Kollektivterminal
 • Utbygging av Elias Smiths vei
 • Videre utbygging av elvepromenaden fra Rigmorkaia til Løkketangen og Løkkehaven
 • Anlegg av turstien langs Engervannet
 • Bygging av Løkkeåstunnelen
 • Regulering av OBOS tomt ved Bjørnegårdsvingen
 • Ferdgistilling av Kjørbo Vest med fokus på fotgjengerbroen ove Jongsåsveien
 • Utbygging av Sandviksveien 147
 • Rehabilitering av Sandviksbroen (Rådhusbroen), inkl. bygging av konsertsene i Byparken
 • Kommuneplanen 2013 – 2030

One Response

 1. Bli medlem og vær med å bestemme!
  Bli medlem og vær med å bestemme! / 11-14-2012 / ·

  […] Saker […]

Legg inn en kommentar