Saker Sandvika Vel er opptatt av

Det er en rekke viktige oppgaver og utfordringer som har opptatt Sandvika Vel i 2010, og som vi forventer vil være aktuelle saker også i årene fremover.

De viktigste er knyttet til Kommunedelplaner og reguleringsplaner for følgende:

 • E-18
 • E-16
 • Sandvika Sentrum
 • Jernbanestasjonen
 • Utbygging av Elias Smiths vei
 • Reguleringsplan for Bjørnegårdssvingen
 • Reguleringsplan for Sandviksveien 147
 • Tursti langs Engervannet
 • Trafikken i Jongsåsveien

Vellet har også engasjert seg i:

 • planene for utbygging av østsiden av Sanvikaelven fra Rigmorbrygga til Løkkehaven
 • planlegging og gjennomføring av Vårkosten
 • deltakelsen i arbeidsutvalget Ren By – Sandvika

Informasjon om og vellets behandling av ovenstående planer er detaljert under Kommunedelplaner og reguleringer.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.