Ditt Vel 4-10

Ditt Vel 4-10

I Ditt Vel er vi opptatt av  å informere våre lesere om kommende skrotinnsamling ogrgan isert av Sandvika Vel og  Julemarkedet hvor vellet også er involvert.

I tillegg har vi en rekke innlegg om status på relevante regulerings- og byggeskaer i Sandvika

Er du interessert i ytterligere informasjon kan du klikke her! Ditt Vel 4-10