Bjørnegårdsvingen 11-13

Reguleringsplanarbeid ble igangsatt ved årsskiftet 2009/2010. Følgende ble vedtatt at Plan og miljø ultimo mai 2011:

Detaljregulering for Bjørnegårdsvingen 11 – 13 fremmes ikke da forholdet til infrastrukturtiltak, adkomst og skolekapasitet ikke er tilstrekkelig avklart jf kommunedelplan for Sandvika § 2 – rekkefølgebestemmelser.