Sandvika Sentrum – Forslag til Planprogram

I januar i år skrev vi følgende:

Kommunen presenterte i november i fjor sitt «Forslag til Planprogram» for områderegulering for Sandvika Sentrum.  Forslaget finner du på kommunens hjemmeside.  Vellet har gitt sin høringsuttalelse hvor vi sier oss enige i ideen om å utarbeide tre uavhengige plananalyser som grunnlag for det videre planarbeidet.  Vi ber også om at jernbanestasjonen, som det kollektivsenteret det er, blir inkludert i planområdet (hvilket det da også ble!).

Vi avslutter vår høringsuttalelse som følger:

Sandvika er et vakkert sted og byr påkvaliteter. En dyktig bygartner skal ha takk for mye av det. Men reguleringsplanen kan bidra.Og arkitektonisk kvalitet. Vi anbefaler stor vekt på estetikk og kvalitet. Byggeplaner som blirgodkjent i kommunen, bare de garanterer at bygget blir hvitt, fører åpenbart til uakseptabelkvalitet. Vi anbefaler at kommunen skjerper seg på dette punkt, supplerer sin innsikt og stillerkonkrete krav i alle reguleringsbestemmelser.