Ditt Vel 2-12

Ditt Vel 2-12

Her har vi to viktige meldinger:

  1. informasjon om årets kvistinnsamling
  2. programmet for 17. mai feiring i Sandvika

Dessuten tar vi for oss en rekke av de planer som i dag foreligger når det gjelder videreutvikling av Sandvika.

Under overskriften Trivelige Sandvika søker vi å presentere saker og ting som vi mener gir et positivt bidrag til Sandvika som et trivelig sted å bo.

Har du noen forslag til hva vi bør presentere i vårt neste Ditt Vel under denne overskriften, la oss høre fra deg.

Du kan lese hele velavisen Ditt Vel -2-12 ved å klikke her!