By- og stedsutvikling i Sandvika

Formannskapet fattet følgende vedtak i møte 3.2.2010;

  1. Planlegging for prosjektene langs Sandvikselva og rundt Sandvika stasjon igangsettes.
  2. Av investeringsposten til by- og stedsutvikling øremerkes årlig kr. 1 mill. til fysiske tiltak i de offentlige rom for å bidra til en mer attraktiv by.
  3. En samlet oversikt over prosjektene legges frem for Sektorutvalg levekår og Formannskapet for prioritering.

For nærmere beskrivelse av de forskjellige oppgavene som ligger i vedtaket, gå til:
http://www.scribd.com/fullscreen/57587076?access_key=key-bh49wm3st5sej5aqnd9

I tillegg har formannskapet vedtatt følgende for Kadettangen:
http://www.scribd.com/doc/57587519