Ditt Vel 3-12

Ditt Vel 3-12

Vi inviterer til Sandvikingers syn på kommunens forslag til forandring på skjenketider i Sandvika.

Vi har en detaljert beskrivelse av regulerings- og byggesaker i Sandvika.

Vi minner om Sandvika Byfest og vi appellerer til alle Sandvikinger om å støtte opp om Bærum Sportsklubb og dens kamp for å ikke rykke ned i 2. divisjon.

Ditt Vel-3-12