Strandpromenaden Sandvika (foto: Karl Braanaas)

Elvepromenaden

Norconsult har det siste halve året arbeidet frem et forslag til videreføring av elvepromenaden fra Rig­mor­­kaia og nordover til Løkkehaven. 

Forprosjektet har levekårsutvalget tatt til orientering, men dessverre stilt videre arbeid i bero for å avvente behandling av kom­munens økonomiske innstrammingstiltak .

Blu, 11.06.11