Forslag til reguleringsplan for E16 Sandvika

Forslag til reguleringsplan for E16 Sandvika

Informasjon fra Statens Veivesen i november 2010 opplyser følgende:

Vi er i ferd med å avslutte arbeidet med forslag til reguleringsplan for E16 Sandvika – Wøyen for oversendelse til kommunen i løpet av november. Det  nå utarbeidet to alterantiv, det tidligere med tilknytting nord for Kjørbotunnelen og et nytt alterantiv direkte til Kjørbokrysset. Vi har ikke bestemt oss for hvilket alterantiv vi vil anbefale ennå.

Det foreligger et forslag til reguleringsplan for strekningen Kjørbo – Wøyen.  Forslaget er å finne på Bærum Kommunes hjemmeside. Reguleringsarbeidet er basert på Kommunedelplan med konsekvensutredning som ble vedtatt av kommunestyret i mars 2008.  Vellet har gjennom flere innspill til kommunen og Statens Veivesen gjort det klart at vi hele tiden har vært uenig i den foreslåtte rundkjøringen ved nordenden av Kjørbotunnelen. Velet har foreslått å droppe rundkjøringen og kjøre en hel tunnel fra Kjørbosiden fram til møte med Bærumsveien

Ifm vellets årsmøte og det derpå følgende åpne møte, presenterte Vegvesenet de planer de har lagt til grunn for det pågående arbeid med reguleringsplanen. Vellet fikk god anledning til å protestere på den planlagte rundkjøringen.

Ved en henvendelse til Statens Veivesen høsten 2010, får vi vite at arbeidet med reguleringsplanen er forsinket, ikke minst fordi Veivesenet har funnet grunn til å vurdere vellets innsigelser når det gjelder den planlagte runnkjøringen.  Vi venter spent på resultatet!

August 2010