Jernbanestasjonen/kollektivterminalen

Vellet har etterlyst resultater i planleggingsarbeidet og har forstått at det går relativt tregt.  Det siste møtet i styringsgruppen var 16. september i fjor, men vi forstår at partene er fortsatt villige til å gå videre med arbeidet. Kommunen sammen med ROM Eiendom utarbeider et grunnlag for parallelloppdrag som etter sigende ønskes gjennomført første del av 2012.

Vi vet at Jernbaneverket arbeider med planene om en ny tunnel under Oslo og at de i den forbindelse snakker om et behov for 6-8 spor i Sandvika.

Dette vil kunne forsinke planleggingsarbeidet betraktelig, skulle man tro!

Blu, 11.11.11