Kjørbo Magasinleir – Kjørbo Vest

Kjørbo Allé

Fra kommunens hjemmeside leste vi i sin tid at «Formannskapet i Bærum kommune har i møte 13.02.08 godkjent utbyggingsavtale med Sandvika Boligutvikling KS for Kjørbo magasinleir (FSK 018/08), vedrørende gjennomføring av reguleringsplan for Kjørbo magasinleir»Planen gjelder utnyttelsen av en eiendom i Jongsåsveien som Sandvika Eiedomsutvikling KS, har erver­vet fra Forsvaret, primært for boligbygging.

Etter kommunens ønske omfatter planen dessuten barnehage, skole, trafikkarealer og naturvernom­råde.

I 2005 ga vellet følgende kommentarer til de foreliggende planer:
http://www.scribd.com/full/20901432?access_key=key-qlapy2lmecqlp0iuu3r

Utbygger annonserte senere leiligheter under navnet Kjørbo Allé, et navn som Sandvika Vel protesterte mot, da Kjørbo Allé allerede eksisterer på eiendommen Kjørbo.  Sandvika Vel holdt en navnekonkurranse og anbefalte som resultat av denne konkurransen, navnet Kjørbosvingen.  Utbygger har valgt å benytte navnet Kjørbo Vest; et navn vellet ikke har problemer med å akseptere.
http://www.scribd.com/full/20901302?access_key=key-6o8iivjib9owxzgnxk8

Realiseringen av prosjektet startet våren 2010 og høsten 2010 er tre av totalt fire byggetrinn påbegynt.

Annonseringen som vi så den i Jongsveien for et par år tilbake

Annonseringen som vi så den i Jongsveien for et par år tilbake