Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Planen har vært utlagt til høring og her finner du vellets uttalelse :
http://www.scribd.com/full/20904493?access_key=key-xc8lk22umopvl8w7ymv