Løkkåstunnelen i Sandvika startes i 2011

Fra Akershus Fylkeskommunes hjemmeside har vi sakset følgende:

Fylkesutvalget vedtok at Løkkåstunnelen skal gjennomføres etter opprinnelig framdriftsplan, med forventet anleggstart i mars 2011.

Arbeidet med byggeplanen har avdekket økte kostnader på til sammen 50 millioner kroner. Fylkesutvalget vedtok at beløpet dekkes inn gjennom handlingsplanen for 2011-2014, slik at planlagt framdrift kan holdes.

Løkkåstunnelen er siste lenke i Ringveisystemet i Sandvika, og er en viktig brikke i videre byutvikling for Sandvika. Prosjektet vil bedre framkommeligheten for kollektivtrafikk, bedre sikkerhet for fotgjengere og syklister og redusere trafikkbelastningen for nærmiljøet.

Blu, 30.11.10