Reguleringsplan for 7/25 Sandviksveien 147 og 7/26 Anthon Walles vei 34 A

En reguleringsplan bel presentert for høring i september 2009.

Vellets høringsuttalelse finner du her: http://www.scribd.com/full/20646413?access_key=key-1q9hv2tjbnysaavgu782

I august forkastet kommunestyret de fremlagte planer og saken ble returnert til administrasjonen for ny behandling.

Relevant dokumentasjon finner du på kommunens hjemmeside og kommunestyrets behandling uke 33.