Terminalen rolle og funksjon i et fremtidig Sandvika

Vi ser det som uhyre viktig at arbeidet med terminalen blir sett i sammenheng med reguleringen av Sandvika Sentrum. Vi har derfor notert med glede at Rådmannen har invitert hovedaktørene på kollektivterminalen, dvs, Jern­bane­verket, NSB/Rom Eiendom, Akershus Fyl­kes­­kom­mune til et møte for å diskutere terminal­ens rolle og funksjon i et fremtidig Sandvika.

Det vi nå mener å vite er at partene har bestemt å invitere til en arkitektkonkurranse som et første skritt i planleggingsprosessen.

Blu, 20.09.10