Tursti langs Engervannet utsatt til neste år

Tursti langs Engervannet

Vi har forsåvidt slått oss til ro med at turstien vil bli bygget, men vi kan lese i Budstikka at byggearbeidet, av flere grunner, er utsatt til neste år. Så kan vi glede oss over at våre protester har ført til at kommunen har kommet med en rekke lovnader når det gjelder tilrettelegging og overvåking av anlegget:
http://www.scribd.com/full/41162722?access_key=key-7mkogevcd6busmr3tsx

Nov 2010